Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Dofinansowanie do budowy domu energooszczędnego. Sprawdź, ile możesz otrzymać na modernizację bądź budowę

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 7 marca 2019
| 0

W dobie działań proekologicznych, dbających o dobro środowiska naturalnego podstawą staje się codzienna ekologia. Ponieważ codziennie każdy Polak spędza część swojego czasu w domu, ważne jest, by cztery kąty dostosowane były do obecnych potrzeb środowiska. Postuluje się, by nowo powstające ekodomy zużywały minimalną ilość energii. Dlatego warto postarać się o dofinansowanie do budowy domu ekologicznego.

Dofinansowanie do budowy domu

Wobec wymagań stawianych nowo powstałym domom niezbędne stało się umożliwienie inwestorom ich budowy. Co za tym idzie, na polskim rynku zaobserwować można wzrost liczby dostępnych dotacji oraz programów rządowych. Mają one na celu doprowadzenie do budowy większej ilości ekologicznych domów. Dzięki temu możliwa będzie aktywna walka z niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi. Ponieważ Polska obecnie zmaga się ze wzmożonym problemem smogu, nacisk kładzie się głównie na dotacje związane z termomodernizacją oraz wymianą źródeł ciepła. Dofinansowanie do budowy domu pozyskać może praktycznie każda osoba budująca dom jednorodzinny. Najbardziej powszechnymi ogólnopolskimi programami wsparcia są: Czyste Powietrze oraz Narodowy Program Mieszkaniowy. Pierwszy z nich realizowany jest również obecnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z ulg podatkowych, dotacji oraz pożyczek. Inwestorzy najczęściej przekazują je na wykonanie termomodernizacji budynków.

Dofinansowanie do budowy domu nie wymaga specjalnych działań. We wszystkich projektach niezbędne jest wypełnienie wniosku/formularza, który jest podstawą do rozpatrywania prośby o dofinansowanie. Dzięki temu możliwe jest określenie konkretnych potrzeb beneficjenta, który staje się inwestorem.

Pozwolenie na budowę domu

W nowopowstałych budynkach muszą być spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że wszystkie nowo powstałe budynki muszą spełniać standardy norm energooszczędnych. Każdy rodzaj budynku wymaga jednak pozwolenia na jego budowę.

Pozwolenie na budowę domu uznaje się za podstawowy dokument umożliwiający rozpoczęcie prac budowlanych. Aby je uzyskać, niezbędne jest dopełnienie szeregu formalności. Przede wszystkim należy w odpowiednim urzędzie (gminy lub powiatu) złożyć wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami. Najczęściej inwestorzy dołączają do formularza projekt wykonania budynku, oświadczenia architekta oraz dowody uiszczenia ewentualnych opłat skarbowych. Dofinansowanie do budowy domu również wymaga okazania pozwolenia na jego budowę. Bez tego podstawowego dokumentu niemożliwe jest bowiem rozpoczęcie jakichkolwiek prac na działce wykupionej z zamiarem budowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu i innych niezbędnych dokumentów oraz dopełnieniu wszelkich formalności można rozpocząć starania o dofinansowanie budowy domu. W przypadku nowopowstających budynków, dofinansowania najczęściej wykorzystywane są do: zakupu i montażu węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów na paliwo stałe, pomp ciepła. Coraz bardziej powszechne staje się instalowanie w budynkach odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim kolektorów słonecznych.

Zakup działki pod budowę domu

Działaniem poprzedzającym wszystkie wyżej wymienione czynności powinien być zakup działki przeznaczanej pod budowę domu. Jej wybór nie jest oczywisty i prosty. Ponieważ budowa domu to inwestycja długofalowa, nie należy ona do łatwych. Na każdym etapie powstawania budynku napotkać można na pewne trudności. Nie inaczej jest w przypadku kupna działki.

Najlepszym momentem na zakup działki pod budowę domu jest zima, a zwłaszcza przełom lutego i marca. Wtedy to odnotowuje się spadek cen gruntów, które ponownie rosną w okolicach wakacji. Miesiące letnie sprzyjają wzrostowi zainteresowania działkami budowlanymi ze względu na korzystne warunki atmosferyczne. Inwestorzy nie biorą jednak pod uwagę czasu, jaki wymagany jest, by dopełnić wszelkich formalności związanych z budową domu. Kupując działkę w zimie, oszczędzają zatem nie tylko pieniądze, ale i czas. Wykorzystują do maksimum niesprzyjającą pracom budowlanym aurę, dopełniając formalności urzędowe.

Zakup działki pod budowę domu jest pierwszym działaniem podejmowanym przez inwestorów w celu budowy własnego domu. Już na tym etapie należy jednak zastanowić się nad własnymi preferencjami i wymaganiami dotyczącymi jego wyglądu i specyfikacji. Zbyt mała działka może znacznie utrudnić budowę oraz powstanie wymarzonego domu. Aby skorzystać z dotacji, należy również w projekcie uwzględnić energooszczędne rozwiązania i wziąć je pod uwagę już na etapie planowania inwestycji. Na wielu portalach można obecnie obejrzeć i pozyskać gotowe projekty domów energooszczędnych. W znacznym stopniu ułatwia to wykonanie wstępnego planu inwestycji oraz określenie własnych wymagań.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458