Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Mieszkanie w spadku po bliskich – co trzeba wiedzieć?

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 16 stycznia 2022
| 0

Mieszkanie w spadku może odziedziczyć niemal każda osoba fizyczna. Z tym wydarzeniem wiąże się jednak wiele formalności i obowiązków, również tych wynikających z prawa podatkowego. Jeżeli nieruchomość nie jest obciążona długami lub hipoteką, może stać się znacznym ułatwieniem dla spadkobiercy. Sam proces dziedziczenia często okazuje się jednak dość skomplikowany. Zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi testament, ilość spadkobierców lub możliwość ubiegania się o prawo do zachowku. Długo trwać może również postępowanie wieczystoksięgowe. Konieczne jest ponadto uregulowanie zobowiązań podatkowych i sytuacji prawnej nieruchomości.

Mieszkanie w spadku stanowi najczęściej najwyższą wartość materialną otrzymywaną przez spadkobiercę w przebiegu postępowania sądowego. Nic więc dziwnego, że wszelkie formalności wiążące się z procesem spadkowym powinny być dopełnione w odpowiednich terminach, a obowiązki spadkobiercy wykonane z należytą starannością. Stan prawny przekazywanej nieruchomości zawsze wymaga bowiem uregulowania i uściślenia. Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia czy postanowienia o nabyciu spadku to nie koniec obowiązków, których dopełnić powinien spadkobierca. Jego bierność lub nieznajomość przepisów prawa spadkowego może doprowadzić do zaistnienia sytuacji, w której ogranicza się mu uprawnienia do rozporządzenia nieruchomością.

Kto dziedziczy nieruchomość?

Darowizna nieruchomości i uzyskane mieszkanie w spadku to niemal wyłączne sytuacje, w których w polskich realiach można nagle stać się właścicielem lokalu lub budynku. Zwykle inwestycja ta wiąże się bowiem z koniecznością wydania znacznej ilości pieniędzy. Nieruchomość może natomiast odziedziczyć każdy, kto ma fizyczną i prawną zdolność do dziedziczenia. Spadkobiercą może być każda osoba, niekoniecznie pełnoletnia. Powołuje się ją do dziedziczenia mocą ustawy lub zapisów testamentu (należy przy tym pamiętać, że testament stanowi priorytetowy zapis przed ustawą).

Dziedziczenie z testamentu nie jest obarczone praktycznie żadnym ryzykiem czy trudnościami. Majątek zmarłego trafia w ręce osoby wskazanej przez testatora. Dziedziczenie na mocy ustawy następuje zwykle w następującej kolejności: małżonek, następnie dzieci, później wnuki, rodzice, a na końcu rodzeństwo. W sytuacji, w której zmarły nie posiadał rodziny, spadek przechodzi na rzecz skarbu państwa, gminy właściwej ostatniemu miejscu jego zamieszkania przed śmiercią. Mieszkanie w spadku może odziedziczyć zatem każdy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa lub linii dziedziczenia.

Mieszkanie w spadku – formalności

Nabycie spadku można przeprowadzić zarówno podczas wizyty u notariusza, jak i postępowania sądowego. Aby akt poświadczenia dziedziczenia mógł zostać sporządzony przez notariusza, wszyscy spadkobiercy muszą wykazać się pełną zgodnością co do zasad przeprowadzenia spadku. Informacje o dziedziczeniu udostępnia się następnie w rejestrze Krajowej Rady Notarialnej. Jeżeli spadkobiercy są nieznani lub charakteryzują się spornymi poglądami na temat przeprowadzenia postępowania spadkowego, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zastosowanie postępowania sądowego. Podczas postępowania nieprocesowego ustalony zostaje krąg potencjalnych spadkobierców oraz wysokość ich udziałów. Zainteresowani składają następnie oświadczenia potwierdzające lub odrzucające otrzymanie spadku.

Zmiana właściciela nieruchomości wymaga również aktualizacji zapisów w księdze wieczystej prowadzonej na jej potrzeby prawne. Spadkobierca powinien zatem złożyć pisemny wniosek o dokonanie wpisu prawa własności do księgi wieczystej. Wypełnia dedykowany formularz i składa go w sądzie rejonowym. Jeżeli spadkobierca nie dopełni tej formalności, może otrzymać karę grzywny. Wynika ona bowiem z rękojmi wiary publicznej, z których korzystają księgi wieczyste. Stan prawny nieruchomości musi zatem zgadzać się z rzeczywistym stanem.

Spadkobierca powinien również uiścić stosowny podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązuje go zatem podatek od spadków i darowizn. Obowiązek jego uiszczenia następuje wraz z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu lub zarejestrowania odpowiedniego dokumentu przez notariusza. Podatek ten wylicza się obecnie w polskim prawie podatkowym na podstawie wartości nieruchomości. W wyliczeniach uwzględnia się ponadto kwoty wolne od podatku.

Ulga mieszkaniowa

Niektórzy spadkobiercy mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Dotyczy to jednak wyłącznie określonej grupy odbiorców. Spadkobierca nie może być bowiem właścicielem innej nieruchomości lub posiadać praw własnościowych w nieruchomościach spółdzielczych. Nie może ponadto być najemcą, a musi zameldować się w odziedziczonej nieruchomości i ją zajmować. Nie może ponadto jej zbyć przez okres 5 lat od uprawomocnienia się postępowania spadkowego. Ulga mieszkaniowa posiada również ograniczenia dotyczące metrażu odziedziczanej nieruchomości. Spadkobierca nie musi płacić podatku wyłącznie za lokale, których powierzchnia nie jest większa niż 110 metrów kwadratowych.

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Biorąc pod uwagę rosnące ceny mieszkań w 2021 roku, coraz większa liczba spadkobierców decyduje się na sprzedaż odziedziczonej nieruchomości lub jej długoterminowy wynajem. Należy jednak pamiętać o tym, że zbywając lokal lub budynek przed upływem 5 lat od momentu jego nabycia, powstaje przychód. Zwolniony z podatku dochodowego może być sprzedający przeznaczający środki uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Mogą być nimi takie działania jak: nabycie budynku lub udziałów w posiadaniu budynku, nabycie własności spółdzielczych, nabycie gruntu, prawa użytkowania. To również każda budowa, rozbudowa lub remont posiadanego lokalu mieszkalnego.

Przed przystąpieniem do sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku, pomocna może okazać się profesjonalna wycena nieruchomości. Rzeczoznawca bierze bowiem pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na ostateczną i rzeczywistą wartość nabywanej przez spadkobiercę nieruchomości. Jeżeli decyduje się on na jej sprzedaż, powinien ustalić odpowiednio wysoką cenę ofertową. Niejednokrotnie różni się ona od ostatecznej kwoty transakcyjnej. Wszystkie te działania przeprowadza w sposób profesjonalny i bezpieczny zarówno rzeczoznawca majątkowy, jak i pośrednicy nieruchomości. Również z ich usług warto skorzystać, sprzedając mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458