Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Polityka prywatności strony internetowej royalhome24.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dn. 24.05.2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO), określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług wyszukiwania nieruchomości i uczestniczenia w procesie transakcyjnym obrotu nieruchomości poprzez stronę internetową www.royalhome24.pl (dalej też: Strona internetowa).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Royal Home Nieruchomości Anna Wyka Katarzyna Witkowska s.c., adres siedziby: 48-300 Nysa, ul. Bracka 3, NIP: 7532437037 REGON: 361354741.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także właściwymi aktami wykonawczymi i przepisami prawa wspólnotowego, w tym RODO.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej: polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane umożliwiające kontakt oraz przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (kontakt telefoniczny oraz kontakt za pośrednictwem wiadomości SMS). Na każdy rodzaj wskazanych wyżej kontaktów, zgodnie z przepisami RODO, użytkownik wyraża osobną zgodę oraz jest informowany o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony internetowej, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, co może dotyczyć np. zmiany nazwy strony internetowej lub miejsca jej umieszczenia.

11. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.royalhome24.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć na stronie internetowej www.royalhome24.pl w zakładce – KONTAKT.

Polityka plików “cookies” strony internetowej royalhome24.pl

Jak większość firm, Royal Home Nieruchomości wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające na usprawnienie działania strony internetowej.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze strony www.royalhome24.pl.

2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.royalhome24.pl przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Strony internetowej,
b) dostosowanie zawartości Strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika,
c) tworzenie anonimowych statystyk,
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

5. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari

Klauzula informacyjna dla klientów Royal Home Nieruchomości

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych – „ADMINISTRATOR” – jest Royal Home Nieruchomości s.c. A. Wyka K. Witkowska z siedzibą w Nysie (48-300) przy ulicy Brackiej 3.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@royalhome24.pl, 502601458 lub pisemnie na adres siedziby firmy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu

  • przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem przez niego działalności jest doprowadzenie do zawarcia przez klienta umów nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości wraz z czynnościami przetwarzania danych (zawieranie umów pośrednictwa, pobieranie danych do przygotowania umowy pośrednictwa) podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy
  • w celach związanych z realizacją przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednio wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub wymagany przepisem prawa, nie dłużej jednak niż 10 lat lub do przedawnienia dochodzenia roszczenia w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.

6. Administrator Danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pan/Pani prawo do

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas lub do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na cele marketingowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

9. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przetwarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Chcesz poznać naszą ofertę lub masz do nas pytanie?

Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

77 433 81 53