Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Pozwolenie na budowę domu – najważniejsze informacje

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 7 listopada 2018
| 0

Aby otrzymać pozwolenie na budowę domu, musimy załatwić kilka istotnych spraw urzędowych. Przede wszystkim należy złożyć wniosek. Co powinno się w nim znaleźć? Jak długo trzeba czekać na decyzję? Jak długo jest ważne takie pozwolenie? Odpowiedzi na te i inne pytania poniżej.

Chyba każdy marzy o posiadaniu własnego domu. Zanim jednak przekroczymy jego próg, musimy załatwić wiele ważnych spraw. Jeżeli nieruchomość chcemy wybudować, musimy mieć parcelę. Dlatego też warto sprawdzić dostępne na naszej stronie działki budowlane na sprzedaż. Z pewnością ułatwi to Państwu pierwszy etap realizacji tego pięknego marzenia. Dysponujemy bowiem bardzo obszerną bazą działek w różnych miejscach w Polsce. Z pewnością każdy znajdzie idealne miejsce dla siebie. Co więcej, załatwiamy za naszych klientów wiele istotnych kwestii, odciążając ich czasowo. Jeżeli jesteśmy już szczęśliwymi posiadaczami działki oraz projektu budowlanego domu, powinniśmy postarać się o pozwolenie na budowę domu. W tym celu musimy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne sprawy, aby oszczędzić czas i nerwy.

Wniosek o pozwolenie na budowę – co powinien zawierać?

Wniosek o pozwolenie na budowę sporządzamy na urzędowym formularzu, który możemy pobrać z urzędu powiatowego, urzędu miasta bądź ze strony internetowej którejś z tych instytucji. Wypełnienie tego dokumentu jest dosyć łatwe. Wymaga bowiem podania danych inwestora, określenia rodzaju inwestycji oraz podania jej adresu. Należy także wymienić dokumenty, które załączamy do wniosku. Są to:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego razem z uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami;
  • zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, które potwierdza, że projektant jest uprawiony do wykonywania swojej pracy i jest wpisany na listę tejże izby. Co ważne, musi być ono ważne na dzień, w którym został opracowany nasz projekt;
  • oświadczenie, iż posiadamy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzja o warunkach zabudowy – tylko jeżeli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejsca, w którym znajduje się nasza działka;
  • ewentualne potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – tylko gdy część domu będzie przeznaczona pod działalność gospodarczą lub formalności załatwiane są przez pełnomocnika. Wówczas należy zapłacić 1 zł za 1 m² takiej powierzchni.

Komplet dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym właściwym dla terenu, na którym znajduje się działka przeznaczona pod inwestycję. W przypadku miast na prawach powiatu wniosek ten składamy w urzędzie miasta. Następnie nasz wniosek zostaje wpisany do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestr znajduje się pod tym adresem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl

Zanim otrzymamy pozwolenie

Zanim otrzymamy pozwolenie na budowę domu, urzędnicy sprawdzą:

  • czy nasz projekt budowlany zawiera wszystkie wymagane informacje dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie, a także zaświadczenie dotyczące przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego;
  • zgodność naszego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy;
  • zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami techniczno-budowlanymi.

Jeżeli urzędnik stwierdzi błędy lub braki, urząd nałoży na nas obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w konkretnym terminie. Jeżeli nie zdążymy ich usunąć w tym czasie, to otrzymamy odmowę zatwierdzenia projektu. W tym wypadku nie możemy liczyć na pozwolenie na budowę domu. Jeżeli jednak spełnimy wszystkie wymagania, urząd z pewnością wyda nam takowe pozwolenie.

Jak długo trzeba czekać?

Jeżeli złożone przez nas dokumenty są w porządku, to pozwolenie na budowę domu powinniśmy otrzymać w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku bardziej skomplikowanych inwestycji termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. Warto zaznaczyć, iż po 65 dniach kara dla urzędu za dzień zwłoki wynosi 500 zł. Jednak do tego terminu urzędy najczęściej zdążają z wydaniem pozwolenia.

Następnie wszczęte zostaje postępowanie administracyjne, o czym informowane są wszystkie strony. Te mogą brać czynny udział w każdym stadium tego postępowania oraz zgłaszać uwagi. Jeżeli w ciągu 14 dni żadna ze stron nie odwoła się od decyzji, to pozwolenie na budowę domu staje się ostateczne.

Ważność pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat od momentu, w którym stało się ono ostateczne. Jeżeli nie rozpoczniemy budowy domu lub przerwiemy ją na dłużej niż 3 lata, to pozwolenie straci ważność. Wówczas wszystkie formalności trzeba zaczynać od początku, by uzyskać nowe pozwolenie.

Przeniesienie decyzji na inną osobę

Istnieje możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobę, w przypadku, gdy kupujemy lub sprzedajemy nieruchomość w trakcie jej budowy. Wówczas organ, który ową decyzję wydał, będzie zobowiązany do przeniesienia decyzji, jednak tylko wtedy, gdy nabywca przejmie wszystkie jej postanowienia.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Zgłoszenie budowy to proces znacznie prostszy i krótszy od postępowania prowadzącego do wydania pozwolenia na budowę domu. Budowę możemy rozpocząć już po 21 dniach po jej zgłoszeniu, jeżeli nie zostanie wniesiony przez starostę bądź prezydenta miasta sprzeciw. Zgłoszenie budowy jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy poza inwestorem nie ma żadnych innych stron postępowania administracyjnego – gdy obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren inwestycji. Procedura ta nie jest jednak popularna wśród osób, które budują domy. W 2017 roku takich zgłoszeń przyjęto 3,3 tys., a pozwoleń na budowę wydano aż 91 tys.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458