Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Prawo budowlane dla wszystkich, czyli uproszczenie przepisów

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 2 października 2017
| 0

Prawo budowlane jest jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin w polskim prawie. Zawiera ogrom zawiłych regulacji prawnych i jest bardzo trudne w stosowaniu. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało jego uproszczenie.

Proces upraszczania prawa budowlanego już się rozpoczął. W styczniu 2017 roku w życie weszły zmiany, które mają polepszyć otoczenie warunków prawnych przedsiębiorców. Ponadto ustawa ma na celu ułatwienie życia inwestorom.

Skrócony czas wniesienia sprzeciwu

Niektóre roboty budowlane zostały bowiem zwolnione z pozwoleń na budowę lub nawet zgłaszania. Zmienił się także czas dla wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszonej budowy. Został on skrócony z 30 do 21 dni. Oznacza to, że niezajęcie stanowiska w danej sprawie przez właściwy organ w okresie do 21 dni inwestor może odebrać jako brak sprzeciwu i podjąć działania. Pozwala to na szybsze rozpoczęcie prac, a brak reakcji uznaje się za aprobatę. Analogicznie będzie w przypadku rozpoczęcia użytkowania danego obiektu oraz przy zmianie sposobu jego użytkowania.

Zapisy, które obejmują instytucje istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenie na budowę zostały przedstawione w nowelizacji bardziej konkretnie. Wyszczególniono także brak możliwości uznania za istotne odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Poszerzona lista robót bez zezwolenia

Uproszczenie procedur budowlanych wiąże się także z poszerzeniem listy robót, na które nie wymaga się pozwolenia. Mowa między innymi o naziemnych silosach na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości do 7 metrów, wolno stojących altanach o maksymalnej powierzchni zabudowy 35 m2 czy zjazdach z dróg krajowych oraz zatokach parkingowych na nich.

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Planowanie przestrzenne i uzyskiwanie pozwoleń na budowę to dosyć skomplikowane kwestie. Na szczęście na początku 2018 roku w życie wejdzie Kodeks urbanistyczno-budowlany. Będzie on regulował wszelkie zagadnienia związane właśnie z planowaniem i pozwoleniami. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Kodeks urbanistyczno-budowlany ma na celu:

  • przywrócenie i zapewnienie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej oraz nadzoru i publicznej kontroli nad polityką przestrzenną na wszystkich poziomach planowania;
  • poprawę przewidywalności i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego;
  • efektywne lokalizowanie i realizację inwestycji publicznych.

KUB będzie zastępował w całości następujące akty prawne:

  • ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • ustawę – Prawo budowlane;
  • wszystkie „specustawy”.

Podatek od nieruchomości z nowymi definicjami budynku i budowli

W przepisach dotyczących podatku od nieruchomości pojawią się nowe definicje budynku i budowli. Niestety nie wiemy jeszcze, jak będą one brzmieć. Nad projektem cały czas trwają bowiem prace, a ich zakończenie jest planowane na koniec 2017 roku. Grzegorz Furgo, inicjator tego sposobu uważa, że niebywale istotna jest konkretyzacja tych definicji. Uniemożliwi to bowiem swawolną interpretację przepisów i będzie ułatwieniem dla podatników.

Inwestycja – nowe pojęcie w KUB

Termin „inwestycja” nie będzie oznaczał tylko robót budowlanych, ale także zmianę sposobu użytkowania danego obiektu oraz zagospodarowania terenu. Dodatkowo pojawi się termin „zgoda inwestycyjna”, który zastąpi:

  • pozwolenia na budowę;
  • zgłoszenia z projektem budowlanym;
  • zgłoszenia „zwykłe” zamiaru budowy;
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zmiany dotyczą także podmiotów wydających decyzje i pozwolenia na budowę. Aktualnie możemy w tej kwestii udać się do wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta, starosty lub wojewody. Wszystko zależy od wniosku. Zmiany podzielą zgodę inwestycyjną. Mowa tu o inwestycjach „mniej i bardziej skomplikowanych”. O tych pierwszych będzie decydował starosta lub prezydent miasta, a o drugich wojewoda.

Ustawa inwestycyjna

Ustawa inwestycyjna wprowadzi nowy instrument planistyczny – obszary zorganizowanego inwestowania. Inwestorzy pracujący przy dużych projektach urbanistycznych zyskają nowy instrument współpracy z gminami. Nie jest to specustawa, lecz uzupełnienie katalogu instrumentów planistycznych. W trybie tym (OZI) możliwa będzie realizacja dużych projektów inwestycyjnych, np. Centralny Port Komunikacyjny. Da on możliwość zaprojektowania i zrealizowania harmonijnej przestrzeni charakteryzującej się wysoką jakością użytkową w ramach komercyjnych inwestycji mieszkaniowych. Współpraca inwestorów z gminami ma być transparentna i kontrolowana przez wojewodę.

Prawo budowlane dla wszystkich

Wszystko wskazuje na to, że bardzo zawiłe i skomplikowane prawo budowlane stanie się dużo prostsze i klarowne dla zwykłego Kowalskiego. Skrócony czas dla zniesienia sprzeciwu daje możliwość szybszego rozpoczęcia prac, a brak reakcji właściwego organu wskazuje na jego zgodę. Dodatkowo powstaje Kodeks urbanistyczno-budowlany, który będzie regulował wszystkie zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Podatek od nieruchomości zyska nowe definicje, co skonkretyzuje przepisy, a ustawa inwestycyjna poprawi współpracę inwestorów z gminami.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458