Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej i czy jest ono niezbędne do zakupu/sprzedaży nieruchomości

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 22 maja 2017
| 0

Świadectwo charakterystyki energetycznej to hasło, z którym można się spotkać w przypadku takiej transakcji, jak sprzedaż nieruchomości lub jej wynajem.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument przedstawiający zapotrzebowanie domu, mieszkania lub innego lokalu na energię, która musi być zużyta do jego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, klimatyzację oraz wentylację. Oprócz tego, w przypadku budynków użyteczności publicznej, doliczane jest do tego również zapotrzebowanie na oświetlenie.

Co powinno zawierać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z ostatnią nowelizacją przepisów z 2015 r., świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zawierać oprócz informacji na temat wielkości zapotrzebowania obiektu na energię, także zalecenia w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, które mają pomniejszyć jego zapotrzebowanie na energię, informacje o wielkości emisji dwutlenku węgla oraz o procentowym udziale w całkowitym zużyciu energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto dane w świadectwie charakterystyki energetycznej muszą być przekazywane całościowo, jak i z rozbiciem na poszczególne systemy, tj. system ogrzewania, system ciepłej wody, czy też system oświetlenia lub system klimatyzacji.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić tylko osoba posiadająca w tym zakresie odpowiednie uprawnienia. Wniosek o uzyskanie takich uprawnień może złożyć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, z ukończonymi studiami inżynierskimi lub architektonicznymi. W tym ostatnim przypadku alternatywą jest posiadanie uprawnień budowlanych lub ukończenie dowolnych studiów wyższych i jednocześnie studiów podyplomowych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Po nowelizacji przepisów w 2015 r., świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane w trzech standardowych przypadkach. Są to: sprzedaż budynku lub lokalu, wynajem budynku lub lokalu, a także w przypadku funkcjonowania budynku, który przekracza pod względem powierzchni użytkowej 250m2 i służy organom wymiaru sprawiedliwości, organom administracji publicznej lub też prokuraturze oraz w takim budynku jest jednocześnie prowadzona obsługa interesantów.

Ważność świadectw charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od jego wydania. Bywa jednak, że wymaga ono wcześniejszego odnowienia. W takim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji, gdy w budynku zostały przeprowadzone prace budowlane lub instalacyjne, które mogły zmienić jego charakterystykę energetyczną.

Jakie obiekty są zwolnione z obowiązku przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej?

Istnieje kilka typów obiektów, które są zwolnione z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Są to obiekty przemysłowe i gospodarcze, które nie posiadają w swoim wyposażeniu instalacji zużywających energię, obiekty kultu i działalności religijnej, obiekty chronione ustawą o ochronie zabytków, ale także obiekty mieszkalne o przeznaczonym czasie ich użytkowania nie większym niż 4 miesiące w ciągu roku, wolnostojące obiekty o powierzchni mniejszej niż 50m2 oraz obiekty rolnicze o bardzo niskim wskaźniku zapotrzebowania na energię pierwotną, nieprzekraczającym 50 kWh.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – czy warto jest je posiadać?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to bardzo ważny dokument. Osoba decydująca się na zakup nieruchomości lub jej wynajęcie otrzymuje dzięki niemu informację o potencjalnym koszcie zużycia energii. Niejednokrotnie taka informacja może być główną przyczyną podjęcia decyzji o zakupie lub wynajęciu takiej nieruchomości, choć nieposiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej nie niesie za sobą obecnie żadnych sankcji finansowych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458