Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Wakacje kredytowe w 2024 – czy dla wszystkich?

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 23 maja 2024
| 0

Wakacje kredytowe w 2024 roku dostępne są dla kredytobiorców od 1 czerwca. W porównaniu do lat poprzednich zmieniły się jednak warunki, na jakich można skorzystać z tej możliwości. By możliwe stało się czasowe zawieszenie spłaty rat, konieczne jest spełnienie kilku z nich, które przedstawił Rzecznik Finansowy. Należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek oraz stosowne oświadczenia. Treść wszystkich z nich poświadczana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kredytobiorcy zastanawiają się głównie nad tym, jak mają wyglądać wakacje kredytowe w 2024 roku. To bezpłatne zawieszenie maksymalnie czterech rat spłaty kredytu hipotecznego. Jeżeli kredytobiorca spełni wymagania wnioskowe i zdecyduje się na skorzystanie z możliwości wakacji kredytowych, do spłaty w 2024 roku zostanie mu zatem o 4 raty mniej. Nie zostają one jednak umorzone, a przesuwa się termin spłaty całej należności kredytowej. Z rozwiązania tego nie mogą skorzystać wszyscy klienci banków. Konieczne jest bowiem udowodnienie, że rata kredytu pochłania na co dzień zbyt dużą część ich dochodu.

Wakacje kredytowe w 2024 – kiedy można z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe w 2024 roku dostępne są dla kredytobiorców podczas 4 miesięcy. Można z nich skorzystać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, a także od 1 września do 31 grudnia, w obu przypadkach przez dwa dowolnie wybrane przez siebie miesiące.

Który kredytobiorca może skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Aby wakacje kredytowe w 2024 roku mogły zostać bezpiecznie i legalnie zrealizowane, wnioskodawca musi spełnić kilka istotnych warunków. Większość z nich dotyczy rodzaju posiadanego przez niego kredytu oraz szczegółów jego udzielenia przez bank. Konsument może skorzystać z zawieszenia spłaty rat kredytu wówczas, gdy jego kredyt hipoteczny jest w polskiej walucie. Ma on służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Podstawowym kryterium kwalifikującym kredytobiorców do wakacji kredytowych jest również czas zawarcia umowy kredytowej. Powinna ona być podpisana przed 1 lipca 2022. Z kolei koniec terminu kredytowania powinien być o 6 miesięcy dłuższy od tej daty. Wartość udzielonego kredytu nie może przekroczyć kwoty 1,2 mln zł.

Na dzień złożenia wniosku należy dodatkowo spełnić jeden z dwóch warunków:

  • wartość średniej arytmetycznej wskaźnika RdD przekracza 30% przez okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

lub

  • wnioskodawca posiada na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Za dzieci rozumie się nie tylko osoby poniżej ukończenia 18. roku życia. To również potomstwo wnioskodawców do 25. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej. Na utrzymaniu kredytobiorców pozostawać mogą również dzieci bez ograniczeń wiekowych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym poziomem niepełnosprawności. Dzieci to też te osoby małoletnie, nad którymi sprawuje się opiekę w ramach pieczy zastępczej.

Bezpieczny Kredyt 2% a zawieszenie rat kredytu hipotecznego

Wakacje kredytowe w 2024 roku nie przysługują tym osobom, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na dom i mieszkanie po 1 lipca 2022. Oznacza to, że wszyscy kredytobiorcy korzystający z możliwości, jakie daje rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%, zobowiązani są do terminowej spłaty rat. Nie mają zatem możliwości ich czasowego odroczenia, głównie ze względu na inne udogodnienia, z jakich korzystają w ramach oferowanego programu.

Wskaźnik Raty do Dochodu (wskaźnik RdD) – czym jest i jak go wyliczyć dla wniosku o wakacje kredytowe?

Wskaźnik RdD (Raty do Dochodu) oblicza się jako stosunek wydatków kredytobiorcy w ramach miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. W uproszczeniu – to wartość raty kredytu hipotecznego podzielona przez miesięczne łączne dochody gospodarstwa.

W jaki sposób obliczyć dochody gospodarstwa domowego? To suma przychodów, którą pomniejsza się o miesięczne obciążenie podatkiem od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ewentualną kwotę alimentów. Długi katalog świadczeń, które nie zaliczają się do dochodu gospodarstwa, zawarto w Ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Do wyliczenia dochodu nie wlicza się również m.in. świadczenia 800+. To informacje szczególnie istotne, biorąc pod uwagę np. obecne koszty utrzymania mieszkania czy drożejące produkty spożywcze.

Wakacje kredytowe w 2024 – kto według ustawy powinien złożyć wniosek w przypadku wspólnej spłaty kredytu?

Jeżeli wakacje kredytowe w 2024 roku mają dotyczyć kredytu hipotecznego ze współkredytobiorcą, określenie wnioskodawcy zależne jest od rodzaju wspólnoty prowadzonego gospodarstwa domowego. Zwykle mamy do czynienia z dwiema możliwościami. Jeżeli kredytobiorcy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, wyliczenie wskaźnika RdD obejmuje jedynie dochód kredytobiorcy wnioskującego. Samodzielnie prowadzi on gospodarstwo i wnioskuje o wakacje kredytowe w 2024 roku w ramach niezależnej działalności. W przypadku wspólnie prowadzonego gospodarstwa do wyliczenia wskaźnika należy brać pod uwagę dochód całego gospodarstwa. Nawet niezależnie od sytuacji, w której kredytobiorcą jest wyłącznie jeden z małżonków.

Okres kredytowania a trudna sytuacja finansowa kredytobiorców

Pomoc w spłacie kredytu kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, oferuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Oprócz popularnego okresu zawieszenia spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) wnioskodawcy korzystają ze wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia czy finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Wyjściem z trudnej sytuacji materialnej jest również sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym, która nie należy jednak do prostych transakcji. Przed podjęciem tej decyzji warto zastanowić się, jak uniknąć błędów przy sprzedaży mieszkania. Niektórych zadłużonych interesuje również to, na czym polega odwrócona hipoteka i czy to optymalna alternatywa dla tradycyjnego zadłużenia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458