Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej – wszystko, co trzeba wiedzieć

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 15 maja 2019
| 0

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej jest dokumentem, który wypełniamy przed wprowadzeniem się do domu. Jeśli chcemy, by w naszym domu była instalacja gazowa, wniosek jest nam do tego niezbędny. Specjaliści pomagają przy wypełnianiu wniosków oraz udzielają stosownych rad.

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej składa właściciel nieruchomości, której dotyczyć będzie wykonanie przyłącza. Zanim jednak złożymy taki wniosek, musimy upewnić się, że w pobliżu naszej nieruchomości znajduje się sieć gazowa. W najprostszy sposób możemy to sprawdzić w odpowiednim dla rejonu Urzędzie Gminy. Obecnie możemy również skorzystać z możliwości internetu i sprawdzić położenie sieci na mapie systemu dystrybucji krajowego operatora sieci.

Aby wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej został rozpatrzony w terminie, musimy dokładnie i rzetelnie go wypełnić. W razie jakichkolwiek braków lub nieścisłości w wypełnionym wniosku dystrybutor ma obowiązek wezwać klienta do jego uzupełnienia. Do składanego wniosku należy ponadto załączyć obowiązkowe dokumenty. Należą do nich przede wszystkim: plan zabudowy lub szkic sytuacyjny. Określają one usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia i instalacje względem istniejącej sieci (zaznaczamy też, gdzie znajdzie się kotłownia), usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.

Negatywna odpowiedź na prośbę o wydanie wniosku o warunki przyłączenia do sieci gazowej najczęściej wynika z braku spełnienia technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Przede wszystkim dotyczą one ryzyka obniżenia jakości dostarczanego paliwa lub niezawodności działania systemu dystrybucyjnego. Odmowa wykonania przyłącza może nas również dotyczyć w przypadku, gdy nowy odcinek sieci obsługiwałby zbyt małą liczbę odbiorców. Taka sytuacja jest bowiem nieopłacalna dla samego dystrybutora.

Przyłączenie do sieci gazowej

Po rozpatrzeniu wniosku otrzymujemy techniczne warunki przyłączenia do sieci gazowej. Jest to dokument, który ustala przede wszystkim termin ważności warunków. Warunki przyłączenia do sieci gazowej mówią nam również o tym, gdzie ma znaleźć się miejsce rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego operatora oraz instalacji podmiotu przyłączanego. Co więcej, dokument określa również, jakie są wymagania co do układu pomiarowego i miejsca jego zainstalowania (lokalizacja szafki gazowej) oraz parametry techniczne przyłącza.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o warunki przyłączenia do sieci gazowej wykonujemy projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej może nastąpić dopiero po spełnieniu warunków prawnych, technicznych i ekonomicznych do dostarczania paliwa gazowego. W momencie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej rozpoczynamy proces realizacji przyłącza. Automatycznie rezerwowana jest również przepustowość w obszarze dystrybucyjnym w ilości określonej w warunkach. Co ważne, zmiana technicznych warunków przyłączenia jest możliwa tylko po złożeniu nowego wniosku.

Przeciętnie opłata taryfowa za przyłączenie do sieci gazowej wynosi ponad 2 tys. zł. Za każdy metr przyłącza powyżej 15 m trzeba dopłacić około 79 zł. Uiszczamy ją na podstawie faktury wystawionej już po wybudowaniu przyłącza. Jeżeli powodem odmowy przyłączenia jest brak opłacalności, strony umowy mogą umówić opłatę za przyłączenie obliczaną na podstawie kosztów rzeczywistych. Jest ona jednak najczęściej znacznie wyższa od kwoty taryfowej.

Domy jednorodzinne

W przypadku budowy nowego domu jednorodzinnego możliwość uzbrojenia działki możemy sprawdzić już na etapie jej zakupu. W tym celu składamy najczęściej wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej albo wniosek o określenie warunków przyłączenia. Na wydanie samych warunków przyłączenia do sieci gazowej dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I (czyli dotyczącej domów jednorodzinnych) czekamy nie dłużej niż 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Jeśli chcemy przyłączyć do sieci gazowej dom jednorodzinny, wypełniamy formularz dla grupy przyłączeniowej B i podgrupy I. Oznacza to, że odbiór gazu ziemnego wysokometanowego będzie nie większy niż 10 m3/h, a wypadku gazu ziemnego zaazotowanego nie większy niż 25 m3/h. Formularz tego wniosku znajdziemy na stronie internetowej sprzedawcy paliwa gazowego.

Aby przyłączyć do sieci domy jednorodzinne, koniecznie musimy dopełnić wszelkich wymaganych we wniosku formalności. Najwięcej trudności przysparza klientom podanie szacunkowego rocznego zużycia gazu i mocy przyłączeniowej, czyli maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na gaz. Te szacowania są jednak konieczne dla określenia spełnienia warunków technicznych przez dany budynek. Dzięki wielu ułatwieniom możemy obliczyć szacunkowe zużycie gazu ziemnego. Najlepszym rozwiązaniem jest weryfikacja wyliczonej wartości przez wykwalifikowanego projektanta wewnętrznej instalacji gazowej w domu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458