Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Zgłoszenie robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 15 maja 2019
| 0

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę jest formalnością, która trwa o wiele krócej niż uzyskanie pozwolenia na budowę. Wiele robót budowlanych jest zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Nie znaczy to jednak, że można je wykonywać samowolnie, bez dopełnienia jakichkolwiek formalności.

Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych wystarczy tylko w przypadku niektórych robót ustalonych przez ustawodawcę. Listę wszystkich tych inwestycji możemy znaleźć w artykule 29. Prawa budowlanego. Należą do nich przede wszystkim: wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych. Poprzez zgłoszenie budowy rozumiemy przede wszystkim również rozbudowę, nadbudowę, odbudowę.

Zgłoszenia robót budowlanych dokonujemy w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta w wydziale administracyjno-budowlanym. Formularz zgłoszenia znajdziemy w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Pełne zgłoszenie, aby nie zostało odrzucone, powinno zawierać: określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Ponadto, do zgłoszenia dołączamy również najczęściej projekty, szkice lub rysunki planowanej inwestycji. Niezbędne jest oczywiście zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku zgłoszenia robót budowlanych obowiązuje prawo tak zwanej milczącej zgody. Oznacza to, że organ architektoniczno-budowlany, do którego kierujemy zgłoszenie, nie ma obowiązku potwierdzenia nadanego uprawnienia. W przypadku odmowy, organ, w którym zgłosiliśmy zamiar podjęcia robót budowlanych, wnosi w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

Pozwolenie na budowę domu

Wniosek o pozwolenie na budowę domu musi zawierać przede wszystkim projekt budowlany. Ponadto, razem z nim musimy złożyć zaświadczenie, że projektant jest wpisany na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz decyzję o warunkach zabudowy i oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozwolenie na budowę w formie decyzji administracyjnej urząd wydaje w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Staje się ono ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Pozwolenie na budowę domu jest dokumentem niezbędnym do wypełnienia na drodze ku budowie własnego domu. Mimo że istnieją budynki, które możemy wybudować bez pozwolenia, musimy pamiętać, że dom do nich nie należy. W przypadku budowy domu nie wystarczy nam bowiem zgłoszenie robót budowlanych. Są one przede wszystkim zbyt zaawansowane i wpływają w sposób znaczny na zmianę układu architektonicznego okolicy, w której zamierzamy wybudować nasz dom. Pozwolenie na budowę domu jest podstawowym dokumentem, który musimy posiadać przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Budowę musimy rozpocząć w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Po upływie tego czasu rozpoczęcie budowy lub jej wznowienie następuje jedynie po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto, pozwolenie na budowę domu można przenieść na inną osobę. Dokonuje tego inwestor, przykładowo na skutek sprzedaży domu, który jest obecnie w trakcie budowy. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany do jej przeniesienia pod warunkiem przyjęcia przez nabywcę wszystkich postanowień zawartych w wydanej wcześniej decyzji.

Prawo budowlane

Przepisy prawa budowlanego szczegółowo określają, jakie prace budowlane możemy wykonać bez otrzymania pozwolenia na budowę. W wielu przypadkach wystarczy nam jedynie zgłoszenie robót budowlanych. Do takich robót niewymagających pozwolenia na budowę należą przede wszystkim budynki małej architektury. Na zwykłe zgłoszenie wybudować możemy obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe oraz wiele innych. Szczegółowo opisane są one w artykule 29. Prawa budowlanego.

Prawo budowlane określa również sposób przeprowadzenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych nie musimy powoływać kierownika budowy ani prowadzić dziennika budowy. Ponadto, o zakończeniu naszych działań nie zawiadamiamy organu nadzoru budowlanego.

Również w przypadku podejmowanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę musimy dopełnić kilku formalności, aby nie narazić się na ryzyko wykonania samowoli budowlanej. Jeśli rozpoczniemy naszą budowę przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia, ryzykujemy wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Organ w każdej chwili, w ustawowym terminie, może bowiem wnieść zastrzeżenia do naszego zgłoszenia. Jeśli budowa rozpocznie się mimo występujących zastrzeżeń, organ rozpocznie postępowanie naprawcze. Mowa o nim również w artykule 49b. Prawa budowlanego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458