Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Kredyty hipoteczne na nowych zasadach. Sprawdź, jakie zmiany wchodzą w życie w 2017 roku

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 25 sierpnia 2017
| 0

22 lipca 2017 roku w życie weszła nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zmiany dotyczą postanowień nowelizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Nowe przepisy na pewno ucieszą potencjalnych kredytobiorców.

Nowelizacja sprawiła, że oferty kredytowe są bardziej przejrzyste. Nowe przepisy są przede wszystkim jednoznaczne, dzięki czemu zaciągnięcie kredytu jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Zmiany w reklamach

Zmiany przede wszystkim dotyczą reklamowania kredytów. Przekaz reklamowy ma być jednoznaczny, rzetelny, zrozumiały i widoczny. Wiąże się to z zakazem stosowania dwuznacznych sformułowań mogących wprowadzać klienta w błąd. Nie wolno także używać nieczytelnej czcionki, a czas wyświetlania reklamy musi pozwolić na swobodne przeczytanie jej treści. Ponadto agent zobowiązany jest przekazać klientowi minimalny zakres informacji, zanim ten podpisze umowę. Mowa tu o okresie trwania umowy, rodzaju stopy oprocentowania, całkowitej jego kwocie czy koszcie kredytu. Wszystko przedstawione na przykładzie reprezentatywnym. Zabiegi te mają za zadanie chronić konsumenta przed niewłaściwym zrozumieniem oferty.

Koniec z pakietami

Dzięki nowej ustawie nie można łączyć kredytu hipotecznego z innymi produktami typu karta kredytowa, lokata czy płatne konto. Wyjątkiem jest oczywiście bezpłatne konto bankowe niezbędne do obsługi kredytu. Nie ma zatem możliwości nakłaniania konsumentów do kredytu obciążonego dodatkowymi opcjami. Nowelizacja zezwala jednak na sprzedaż krzyżową (cross-celling). Klient może otrzymać dwie oferty. Jedną z dodatkowymi produktami, a drugą bez. Sam zdecyduje, którą wybierze. Przed nowelizacją klienci rzadko mieli taką możliwość.

Niewydolność finansowa

Kredytodawca zobowiązany jest zapewnić klientowi możliwość restrukturyzacji zadłużenia, jeżeli ten nie będzie mógł go regularnie spłacać i uzasadni to jego sytuacja majątkowa. Wówczas konsument powinien otrzymać ofertę czasowego zawieszenia spłaty kredytu, zmiany wysokości rat czy długości okresu zobowiązania.

Trzy tygodnie na decyzję

Nowe przepisy dają bankowi 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów na wydanie decyzji. Ponadto bank musi uzasadnić klientowi ewentualną odmowę. Co więcej, kredyty hipoteczne na nowych zasadach pozwalają konsumentowi na zrezygnowanie z umowy do 14 dni od jej podpisania.

Dochód w złotówkach to kredyt w złotówkach

Kredytobiorca może zaciągnąć kredyt hipoteczny w 2017 roku tylko w walucie, w jakiej otrzymuje większość dochodów albo posiada większość środków finansowych, lub innych aktywów. Jeżeli klient zarabia w złotówkach, to nie będzie mógł uzyskać kredytu w euro czy frankach. Zapis ten ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego ze zmianą kursów i ochronę konsumenta. De facto zakaz udzielania kredytów w innych walutach wynikał już z „Rekomendacji S” KNF z 2013 roku.

Przedterminowa spłata

Do tej pory spłata kredytu przed terminem wiązała się z dodatkowymi kosztami. Banki mogły dowolnie ustalać zasady pobierania prowizji i były one stosunkowo wysokie. Obecne przepisy pozwalają klientowi na spłatę całości, czy części kredytu w wybranym przez siebie momencie. Dodatkowo konsument ma możliwość wystąpienia do kredytodawcy z wnioskiem o przedstawienie kosztów ewentualnej wcześniejszej spłaty. Ponadto ustawa ściśle określa sposób ich naliczania. Całkowita spłata kredytu przed terminem wiąże się z obniżeniem kosztu zobowiązania proporcjonalnie do okresu, o jaki został skrócony czas obowiązywania umowy.

Bezpieczeństwo

Kredyt na mieszkanie zazwyczaj zaciąga się na kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. W związku z tym nowe przepisy są dla konsumentów bardzo korzystne. Wiążą się one ze zwiększeniem pieczy Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami, które udzielają kredytów. KNF prowadzi obecnie rejestr pośredników kredytowych i sprawuje nad nimi kontrolę. Ponadto kredytów mogą udzielać tylko certyfikowani pośrednicy czy też agenci. Otrzymanie takiego certyfikatu wiąże się ze zdaniem egzaminu państwowego albo z posiadaniem wyższego wykształcenia ekonomicznego lub prawniczego. Warto zaznaczyć, że pośrednicy w pełni odpowiadają za swoich agentów.

Bezpieczniej i wygodniej

Dzięki nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym klient nie będzie wprowadzany w błąd nieczytelnymi czy dwuznacznymi reklamami. Dodatkowo agenci mają obowiązek przekazania konsumentowi najważniejszych informacji o zaciąganym kredycie. Zakaz sprzedaży wiązanej uchroni klienta przed naciąganiem go na kredyt obciążony dodatkowymi opcjami. Natomiast kredytobiorca niewydolny finansowo może liczyć na restrukturyzację zadłużenia. Ponadto ściśle regulowany sposób wyliczania opłat za wcześniejszą spłatę zadłużenia blokuje kredytodawcom możliwość generowania klientom zbyt wysokich opłat. Nowelizacja sprawiła, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego w 2017 roku jest znacznie bardziej bezpieczne, a zasady są jasne i zrozumiałe.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458