Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Mieszkanie na Start, czyli nowy element rządowego programu Mieszkanie Plus

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 10 sierpnia 2018
| 0

Mieszkanie na Start to tak naprawdę zmodyfikowany rządowy program Mieszkanie Plus. Zakłada on dopłaty do czynszów dla osób, których miesięczne wynagrodzenie nie pozwala na zakup własnego mieszkania, a nie kwalifikuje ich do ubiegania się o lokal socjalny. Dzięki najnowszym zmianom w programie, osoby, które wezmą w nim udział, będą mogły liczyć na dopłaty przez 15 lat, a nie, jak wcześniej zakładano, przez 9.

Mieszkanie na Start – o co chodzi?

Rządowy program Mieszkanie na Start wyewoluował z programu Mieszkanie Plus, który nie do końca się sprawdził. Powodem były podwyżki cen materiałów, brak pracowników budowlanych oraz niepełna informacja od samorządów o gruntach, które można było przeznaczyć pod budowę nieruchomości w ramach projektu. W rezultacie ceny czynszów, które początkowo miały być znacznie niższe od rynkowych, gwałtownie się podniosły, niemal doganiając te znane z komercyjnych nieruchomości. Tymi problemami miała się zająć powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego Rada Mieszkalnictwa.

Z programu Mieszkanie na Start, tak jak w przypadku programu Mieszkanie Plus, będą mogły skorzystać te osoby, których miesięczne dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i zakup własnego mieszkania, a których dochody są zbyt wysokie, by mogły ubiegać się o mieszkanie socjalne. Według statystyk może to być aż 40% polaków, z czego większość to ludzie młodzi.

Kto otrzyma dopłaty?

Kryterium decydującym o przyznaniu bądź nieprzyznaniu rządowych dopłat do czynszów będzie średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa nie może on przekroczyć 60% średniego wynagrodzenia w Polsce. Każda kolejna osoba w gospodarstwie będzie zwiększać ten limit o kolejne 30%. Zatem, aby dwuosobowe gospodarstwo domowe mogło otrzymać dopłaty, jego średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 90% średniej krajowej, a trzyosobowe – 120% itd.

Jednostki rządowe będą jednak co roku weryfikować, czy dane gospodarstwo domowe nadal spełnia określone warunki, by otrzymywać dopłaty. Jeżeli któreś z nich nie zostaną spełnione, to gospodarstwo może się spodziewać zawieszenia lub wygaśnięcia prawa do dopłat.

Mieszkanie na Start a rządowy program Mieszkanie Plus

Program Mieszkanie na Start różni się znacznie od pierwowzoru. Niestety najprawdopodobniej nie przewiduje on, tak jak zakładał początkowo rządowy program Mieszkanie Plus, możliwości dojścia do własności wynajmowanej nieruchomości. Pozwoli więc tylko na dopłaty do czynszów.

Są też korzystne zmiany, mianowicie w lipcu sejm ustalił, że dopłaty będzie można pobierać przez 15 lat, a nie, tak jak zakładano wcześniej, przez 9. Kolejną jest fakt, iż z rządowego wsparcia będą mogli skorzystać nie tylko pierwsi najemcy mieszkania. Sejm ustalił bowiem, że prawo do dopłat będzie przysługiwało także tym osobom, które zamieszkają w danym mieszkaniu w ciągu 20 lat od ukończenia nieruchomości.

Zmianie uległy także kwoty, które rząd chce przeznaczyć na program Mieszkanie na Start. Otóż w 2019 roku ma to być 200 mln zł, a od 2020 roku do 2033 roku kwota z poprzedniego roku będzie powiększana o 200 mln zł. Natomiast od 2034 roku wysokość kwoty przeznaczanej na dopłaty będzie stała i wyniesie ona 3,2 mld zł rocznie.

Warto jednak wspomnieć w tym miejscu, że rząd nie zamierza angażować w zaplanowane inwestycje środków publicznych. Głównym wykonawcą będą bowiem podmioty prywatne. Natomiast niezbędne środki, które będą przeznaczane na dopłaty, mają pochodzić z zakończonego programu Mieszkanie Plus.

Jak uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać dopłatę do czynszów, konieczne będzie zawarcie umowy pomiędzy inwestorem a gminą. Ta będzie występować do BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na dopłaty. Obowiązkiem gminy będzie także wstępny nabór beneficjentów z wykorzystaniem zapisanego w ustawie katalogu pierwszeństwa. Niemniej, ostateczną decyzję w sprawie zawarcia umowy będzie miał inwestor.

Osoby, które będą chciały skorzystać z dopłat w ramach programu, zobligowane będą do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy. W przypadku małżonków wystarczy, że wniosek złoży jeden z nich. Dopłaty ruszą prawdopodobnie od przyszłego roku.

Jakie dokumenty złożyć z wnioskiem?

Razem z wnioskiem trzeba będzie dostarczyć do Urzędu Gminy:

  • kopię umowy najmu mieszkania zawierającą jego powierzchnię oraz dane współmałżonka będącego najemcą;
  • oświadczenie dotyczące ograniczeń w zakresie majątkowym;
  • oświadczenie motywowane szczególnymi przypadkami stosowania dopłat, uregulowanymi w projektowanej ustawie;
  • oświadczenie o liczbie osób składających się na gospodarstwo domowe najemcy;
  • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa.

Oczywiście w niedługim czasie pojawią się wzory wymaganych dokumentów, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ile wyniosą dopłaty?

Wysokość dopłaty będzie zależała od liczby członków gospodarstwa domowego (im więcej dzieci, tym wyższa dopłata) oraz lokalizacji wynajmowanej nieruchomości. Kwota będzie obliczana na podstawie obowiązującego w konkretnej gminie kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Gminy Miesięczna wysokość dopłaty 1 os./gosp. 2 os./gosp. 3 os./gosp. 4 os./gosp. 5 os./gosp.
Wrocław 7,24 zł (1 m²) 145 zł 254 zł 362 zł 471 zł 580 zł
gminy sąsiadujące 6,39 zł (1 m²) 128 zł 224 zł 320 zł 415 zł 511 zł
woj. dolnośląskie 5,54 zł (1 m²) 111 zł 194 zł 277 zł 360 zł 443 zł
Bygdoszcz 6,68 zł (1 m²) 134 zł 234 zł 334 zł 434 zł 534 zł
gminy sąsiadujące 5,96 zł (1 m²) 119 zł 208 zł 298 zł 387 zł 476 zł
Toruń 6,68 zł (1 m²) 134 zł 234 zł 334 zł 434 zł 534 zł
gminy sąsiadujące 5,96 zł (1 m²) 119 zł 208 zł 298 zł 387 zł 476 zł
woj. kujawsko-pomorskie 5,23 zł (1 m²) 105 zł 183 zł 262 zł 340 zł 419 zł
Lublin 6,45 zł (1 m²) 129 zł 226 zł 323 zł 419 zł 516 zł
gminy sąsiadujące 5,82 zł (1 m²) 116 zł 204 zł 291 zł 378 zł 466 zł
woj. lubelskie 5,19 zł (1 m²) 104 zł 182 zł 266 zł 338 zł 416 zł
Gorzów Wielkopolski 6,07 zł (1 m²) 121 zł 213 zł 304 zł 395 zł 486 zł
gminy sąsiadujące 5,81 zł (1 m²) 116 zł 203 zł 290 zł 378 zł 465 zł
Zielona Góra 6,07 zł (1 m²) 121 zł 213 zł 304 zł 395 zł 486 zł
gminy sąsiadujące 5,81 zł (1 m²) 116 zł 203 zł 290 zł 378 zł 465 zł
woj. lubuskie 5,55 zł (1 m²) 111 zł 194 zł 277 zł 361 zł 444 zł
Łódź 5,77 zł (1 m²) 115 zł 202 zł 288 zł 375 zł 461 zł
gminy sąsiadujące 5,35 zł (1 m²) 107 zł 187 zł 268 zł 348 zł 428 zł
woj. łódzkie 4,94 zł (1 m²) 99 zł 173 zł 247 zł 321 zł 395 zł
Kraków 7,27 zł (1 m²) 145 zł 255 zł 364 zł 473 zł 582 zł
gminy sąsiadujące 6,54 zł (1 m²) 131 zł 229 zł 327 zł 425 zł 523 zł
woj. małopolskie 5,81 zł (1 m²) 116 zł 203 zł 290 zł 377 zł 464 zł
Warszawa 8,63 zł (1 m²) 173 zł 302 zł 431 zł 561 zł 690 zł
gminy sąsiadujące 6,26 zł (1 m²) 125 zł 219 zł 313 zł 407 zł 501 zł
woj. mazowieckie 5,21 zł (1 m²) 104 zł 182 zł 261 zł 339 zł 417 zł
Opole 5,75 zł (1 m²) 115 zł 201 zł 288 zł 374 zł 460 zł
gminy sąsiadujące 5,23 zł (1 m²) 105 zł 183 zł 262 zł 340 zł 418 zł
woj. opolskie 4,71 zł (1 m²) 94 zł 165 zł 235 zł 306 zł 377 zł
Rzeszów 6,40 zł (1 m²) 128 zł 224 zł 320 zł 416 zł 512 zł
gminy sąsiadujące 5,58 zł (1 m²) 112 zł 195 zł 279 zł 362 zł 446 zł
woj. podkarpackie 4,75 zł (1 m²) 95 zł 166 zł 237 zł 309 zł 380 zł
Białystok 6,16 zł (1 m²) 123 zł 216 zł 308 zł 400 zł 493 zł
gminy sąsiadujące 5,71 zł (1 m²) 114 zł 200 zł 285 zł 371 zł 456 zł
woj. podlaskie 5,25 zł (1 m²) 105 zł 184 zł 263 zł 341 zł 420 zł
Gdańsk 7,56 zł (1 m²) 151 zł 264 zł 378 zł 491 zł 605 zł
gminy sąsiadujące 7,12 zł (1 m²) 142 zł 249 zł 356 zł 463 zł 570 zł
woj. pomorskie 6,69 zł (1 m²) 134 zł 234 zł 334 zł 435 zł 535 zł
Katowice 6,51 zł (1 m²) 130 zł 228 zł 325 zł 423 zł 521 zł
gminy sąsiadujące 5,91 zł (1 m²) 118 zł 207 zł 295 zł 384 zł 472 zł
woj. śląskie 5,30 zł (1 m²) 106 zł 186 zł 265 zł 345 zł 424 zł
Kielce 6,66 zł (1 m²) 133 zł 233 zł 333 zł 433 zł 533 zł
gminy sąsiadujące 5,81 zł (1 m²) 116 zł 203 zł 290 zł 377 zł 464 zł
woj. świętokrzyskie 4,95 zł (1 m²) 99 zł 173 zł 248 zł 322 zł 396 zł
Olsztyn 6,88 zł (1 m²) 138 zł 241 zł 344 zł 447 zł 550 zł
gminy sąsiadujące 6,19 zł (1 m²) 124 zł 217 zł 309 zł 402 zł 495 zł
woj. warmińsko-mazurskie 5,50 zł (1 m²) 110 zł 193 zł 275 zł 358 zł 440 zł
Poznań 7,94 zł (1 m²) 159 zł 278 zł 397 zł 516 zł 635 zł
gminy sąsiadujące 6,16 zł (1 m²) 123 zł 215 zł 308 zł 400 zł 493 zł
woj. wielkopolskie 5,13 zł (1 m²) 103 zł 180 zł 257 zł 333 zł 410 zł
Szczecin 6,28 zł (1 m²) 126 zł 220 zł 314 zł 408 zł 503 zł
gminy sąsiadujące 5,83 zł (1 m²) 117 zł 204 zł 292 zł 379 zł 467 zł
woj. zachodniopomorskie 5,38 zł (1 m²) 108 zł 188 zł 269 zł 350 zł 431 zł

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458