Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Budowa domu na działce rolnej – czy to możliwe?

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 11 kwietnia 2022
| 0

Działki rolne służą nie tylko uprawie roli. Coraz częściej stanowią również cel wizyt weekendowych Polaków oraz przyszłe miejsce zamieszkania niektórych z nich. Ich malownicze położenie sprzyja inwestycjom realizowanym głównie przez zainteresowanych niską ceną połączoną ze stosunkowo wysoką jakością gruntu. Ponieważ dostępne są one zwykle na obszarach wiejskich, budowa domu na działce rolnej jest atrakcyjna głównie dla tych inwestorów, którzy mają dość miejskiego zgiełku i pragną zmienić miejsce swojego zamieszkania.

W większości przypadków i po dopełnieniu koniecznych formalności budowa domu na działce rolnej jest legalna i bezpieczna. Jeszcze kilka lat temu, aż do 2019 roku, nieograniczoną możliwość nabycia działki o charakterze rolnym mieli tylko rolnicy. Oprócz nich inwestorzy, którzy nie mieli statusu rolnika, mogli nabyć pole rolne o powierzchni do 0,3 ha. Obecnie prawo budowlane uległo istotnym przemianom i umożliwia tym osobom zakup działki tego typu o powierzchni do 1 ha. W niektórych przypadkach konieczna jest jednak dokładna kontrola nie tylko charakteru i wielkości nabywanej działki. Warto również skrupulatnie sprawdzić rocznik wybudowanych na niej siedlisk i budynków gospodarczych. Pominięcie któregokolwiek z istotnych działań może skutkować złamaniem przepisów prawa i ostateczną utratą prawa do gruntu.

Działka rolna

Działki budowlane różnią się między sobą ze względu na przeznaczenie, możliwość ich użytkowania i zagospodarowanie. Mianem ziemi rolnej określa się kilkanaście różnorodnych obszarów: użytków rolnych, gruntów pod zbiornikami wodnymi służącymi potrzebom rolnictwa, parków, ogrodów botanicznych i działkowych, torfowisk, oczek wodnych, działek zrekultywowanych lub umieszczonych pod obiektami gospodarczymi bądź mieszkalnymi i urządzeniami wchodzącymi w skład siedliska oraz gospodarstwa rolnego. Budowa domu na działce rolnej wydaje się zatem skomplikowana, ale nie oznacza to, że nie jest ona możliwa.

Ponieważ grunty rolne z zasady przeznaczone są pod uprawę, nabywcą działki może stać się przede wszystkim rolnik. Osoba, która nie ma statusu rolnika, może nabyć ten rodzaj gruntu wyłącznie wtedy, gdy działka ma powierzchnię mniejszą niż wspominany wyżej 1 ha. Jeżeli ma ona 30 arów lub mniej, w celu jej kupna wystarczy inwestorowi zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Możliwe jest to wyłącznie, gdy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie zastrzega sobie prawa pierwokupu do danego gruntu. Inwestor, który nie ma statusu rolnika może kupić większą działkę, o powierzchni od 30 do 50 arów, gdy zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w formie siedliska, powstałym przed 30 kwietnia 2016 roku.

Rynek mieszkaniowy 2021 jest na tyle wymagający, że coraz większa liczba inwestorów zastanawia się również nad możliwością kupna działki rolno-budowlanej. Jest ona tańsza niż grunt budowlany, a umożliwia szybsze rozpoczęcie budowy domu.

Budowa domu na działce rolnej

Zgodnie z zastosowanymi zabudowaniami w obrębie działek, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) mogą one mieć różnorodne ograniczenia. Symbolem R oznacza się tereny rolnicze niezabudowane, RM to zabudowa zagrodowa, a RU – tereny obsługi produkcji rolniczej. Na działkach rolnych nie ma pozwolenia na stawianie budynków innych niż te o charakterze gospodarczym. Od tego zapisu istnieją jednak w polskim prawie budowlanym dwa wyjątki.

Budowa domu na działce rolnej możliwa jest zatem w przypadku, gdy jej właścicielem jest rolnik, który zastosuje tzw. budowę zagrodową (siedlisko). Na tym rodzaju gruntu konieczne jest bowiem postawienie budynku mieszkalnego w wyłącznym towarzystwie budynków gospodarczych. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, gdy działka rolna znajduje się w obrębie granic miasta. Jeżeli niemożliwe jest spełnienie tych warunków, konieczne staje się odrolnienie działki. W każdym przypadku należy jednak sprawdzić wszystkie dane o działce, które zawarto w MPZP. Zakup działki pod budowę domu powinien być dokładnie przemyślany, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości warto posiłkować się pomocą specjalistów, głównie pośredników sprzedaży nieruchomości.

Przeznaczenie działki i odrolnienie gruntu

Opis każdej działki znajduje się w jednym, podstawowym dokumencie, jakim jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Powinny go posiadać organy każdej gminy. To zgodne z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oprócz informacji o przeznaczeniu działek i rozmieszczeniu inwestycji publicznych znajdziemy w nim również dane dotyczące sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy. Inwestor może wnioskować o dokonanie zmian w planach, zwracając się z prośbą do gminy. Nie każda działka, na której planujemy wybudować dom, podlega planowi zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę jest wydawana przez gminę decyzja o warunkach zabudowy.

Odrolnienie obszaru, stwarzające okazję i warunki do budowy domu na działce rolnej, odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntu zapisanego w MPZP. Można również uzyskać coraz częściej wydawaną decyzję o warunkach zabudowy. Następnie grunt należy wyłączyć z produkcji rolnej (jeżeli takowa istniała). Konieczne jest również uzyskanie pozwolenia na korzystanie z gruntu w sposób odmienny niż jego pierwotne przeznaczenie.

W procesie odrolnienia istotna jest również klasa bonitacyjna gleby. Odrolnienie tych najlepszych jakościowo (klas I-III) wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa. W przypadku gruntów o klasach niższych (IV-VI) wystarczy stosowna zgoda starosty. Odrolnienie gruntów wiąże się z wysokim kosztem jednorazowej należności, obliczanej na podstawie wartości klasy gleby, znajdującej się na działce. Obowiązkowa jest ponadto opłata roczna, która stanowi 10% należności. Te zobowiązania finansowe nie obowiązują w przypadku wyłączenia produkcji rolnej na rzecz budownictwa mieszkaniowego. Dla domu jednorodzinnego powierzchnia działki nie może jednak przekraczać 0,05 ha, a dla potrzeb budynku wielorodzinnego – 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny.

Kredyt na budowę domu na działce rolnej

Wielu inwestorów zastanawia się, jak kupić dom lub działkę, by decyzja ta była dla nich korzystna również pod względem finansowym. Budowa domu to inwestycja, która wymaga znacznych nakładów pieniężnych, często wykraczających poza oszczędności przeciętnego Kowalskiego. Niektórzy potrzebują zatem podeprzeć się kredytem hipotecznym na dom, który stawiamy niekoniecznie na gruncie o charakterze budowlanym. Nowelizacja ustawy, jaka weszła w życie 16 sierpnia 2016 roku, usunęła dotychczasowe przeszkody w udzielaniu kredytów na budowę na terenach rolnych. Zlikwidowano tym samym dotychczasowe zmartwienia inwestorów. Również możliwe jest obecnie ustanowienie hipoteki wyższej niż wartość działki przed wybudowaniem na niej zabudowy.

Finansowanie ze środków bankowych mogą bez trudności uzyskać wyłącznie ci, którzy posiadają grunt o powierzchni nie większej niż 3 tysiące m2. Na większe nieruchomości kredyt otrzymamy wtedy, gdy do 30 kwietnia 2016 roku wydano decyzję o warunkach zabudowy. W innym przypadku inwestycja finansowana może być ze środków banku, jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego widnieje ona jako nieprzeznaczona na użytek rolny

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

502 601 458