Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą – szansa na kredyt w dobie rekordowej inflacji

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 24 maja 2022
| 0

Warunkiem koniecznym do otrzymania kredytu hipotecznego jest fakt posiadania zdolności kredytowej. Gdy jest ona niewystarczająca, bank może odmówić przydzielenia wnioskodawcy pozytywnej decyzji kredytowej. Wiele osób zastanawia się zatem nad tym, czy z tej patowej sytuacji jest jakiekolwiek wyjście? Rozwiązaniem może być kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą, czyli zadłużenie wspólnie z drugą osobą. Zamiast poprawiać swoją zdolność kredytową, co jest procesem złożonym i długotrwałym, możesz postarać się o wspólny kredyt, a finansowanie otrzymać niemal natychmiast. By takie działanie było legalne i prawomocne, musi zaistnieć kilka istotnych czynników oraz warunków.

Kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą to rozwiązanie, które skutecznie zwiększa ogólne szanse na otrzymanie pożyczki. Wielu Polaków ma je coraz mniejsze w związku z rosnącymi stopami procentowymi. Według banków zdolność kredytowa osób samotnie decydujących się na pożyczkę (najczęściej singli) jest zbyt niska. Ponieważ wspólne zadłużenie można zaciągnąć z każdym, kto wyrazi na to działanie świadomą i dobrowolną zgodę, rozwiązanie to cieszy się rosnącą popularnością.

Współdzielenie kredytu

Współkredytobiorca również podpisuje umowę kredytu, ponosi odpowiedzialność za terminową spłatę rat i posiada zdolność kredytową na odpowiednim poziomie, wymaganym przez bank. W momencie, gdy wnioskujemy o kredyt z drugą osobą, w znaczny sposób zwiększamy prawdopodobieństwo otrzymania kredytu na wybranych warunkach. One zaś dotyczą zwykle zwłaszcza kwoty kredytowania oraz ilości rat i długości okresu spłaty. Kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą wpływa również na wiarygodność wnioskodawców. Odpowiedzialność za zobowiązanie jest solidarna. Nawet jeżeli jeden z kredytobiorców zaniedba spłaty rat, drugi z nich przejmie je na siebie. Możliwość taka istnieje wyłącznie dzięki połączonym zarobkom dwóch lub więcej osób.

Status związku i rodzaj relacji pomiędzy kredytobiorcami nie ma dla banków większego znaczenia. Dlatego też sam wnioskodawca powinien swoją ostateczną decyzję dobrze przemyśleć. Jeżeli drogi współkredytobiorców się rozejdą, nadal są oni odpowiedzialni wspólnie za spłatę zadłużenia. W związku z tym brak spłat ze strony partnera może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Kredyt hipoteczny na dom i mieszkanie wspólnie zaciągają przede wszystkim małżonkowie. Zwłaszcza gdy istnieje w nim ustawowa wspólnota majątkowa. Wyjątkiem od tej reguły bywają zazwyczaj te sytuacje, w których wysokość dochodów jednego z małżonków jest wystarczająca, by samodzielnie osiągnął on pożądany pułap zdolności kredytowej. Samodzielne wzięcie kredytu w tej sytuacji wymaga jednak zgody współmałżonka. Niektóre banki uzależniają ponadto swoją ostateczną decyzję kredytową od faktu korzystania przez kredytobiorcę z ubezpieczenia na życie. Jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową, do przystąpienia do kredytu nie potrzebuje zgody współmałżonka.

Kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą – zasady

Kwota, jaka jest potrzebna na zakup domu, mieszkania lub wybudowanie określonej nieruchomości, jest na tyle wysoka, że zwykle dla jej sfinansowania Polacy zaciągają kredyty. Okres spłaty takiego zobowiązania finansowego sięga nawet kilkudziesięciu lat. To sprawia, że dla większości osób jest to decyzja wiążąca na całe życie. Zastanawiając się nad tym, jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, warto zatem zapoznać się z ofertą jego współdzielenia. Zwłaszcza, że kredyt hipoteczny 2022, podobnie jak pożyczki zeszłoroczne, obarczony jest stosunkowo wysokim ryzykiem. Z tego względu banki oczekują maksymalnej możliwej zdolności kredytowej. W przypadku zobowiązania ze współkredytobiorcą weryfikacja zdolności kredytowej przebiega tak samo jak w przypadku zadłużenia samodzielnego. Takie rozwiązanie może się zatem okazać kołem ratunkowym w przypadku, gdy interesuje nas stan deweloperski domu z rynku pierwotnego, zakup działki i budowa domu lub kupno mieszkania od dewelopera.

Bank bierze pod uwagę przede wszystkim takie parametry jak: wysokość miesięcznych dochodów klientów i obecność oraz rodzaj ich stałego źródła. Istotne okazują się: staż pracy, koszty utrzymania, zobowiązania, historia kredytowa, wiek. Jeżeli osoba, która jest wspólnikiem kredytowym, samodzielnie chce dodatkowo zadłużyć się w wybranym banku, musi liczyć się z realnym ryzykiem odmowy. Jej zdolność kredytowa i możliwości znacznie spadną poprzez zaciągnięty kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą. Banki analizują dane o kredytobiorcach i zestawiają je z kosztami zobowiązania i innych wydatków. Szacują zatem ryzyko, jakie może nieść ze sobą udzielenie pożyczki danym klientom. Pozytywną decyzję kredytową podejmują wyłącznie wtedy, gdy stosunek zobowiązań finansowych do możliwości jest akceptowalny.

Kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą – zwolnienie z długu

Możliwe jest zwolnienie współkredytobiorcy z długu i wypowiedzenie umowy kredytu. Nie może on dokonać tego jednak samodzielnie, bez zgody banku. Należy w tym celu złożyć wniosek z danymi kredytobiorcy zwalnianego z długu. To w nim uzasadnia się swoją decyzję i podaje informacje niezbędne w celu przeprowadzenia przez bank ponownej oceny zdolności kredytowej. Dopiero jeżeli bank zadecyduje, że jedna osoba może samodzielnie spłacić wcześniej zaciągnięty dług, zwalnia jego partnera.

Na zapis umowy kredytu hipotecznego ze współkredytobiorcą nie ma wpływu ani rozwód małżonków, ani dokonywany podział ich majątku (czy to polubownie, czy na drodze sądowej). Osoby, które zdecydowały się na wspólne zobowiązanie kredytowe, w dalszym ciągu pozostają współkredytobiorcami, muszą zatem kontynuować spłaty rat w trybie dotychczasowym.

Również śmierć współkredytobiorcy nie uwalnia automatycznie z długu żadnej strony zobowiązania. Obowiązek spłaty rat kredytu nie znika, ale przechodzi zwykle na drugiego partnera pożyczki. Zgodnie z kwestiami spadkowymi dług może przejść również na spadkobierców zmarłego współkredytobiorcy. Postępowanie spadkowe sąd przeprowadza każdorazowo wtedy, gdy zmarły nie zostawia testamentu. Na jego podstawie spadkobiercy mogą przyjąć lub odrzucić spadek, czyli zarówno majątek, jak i długi po osobie zmarłej. Ponieważ w przypadku śmierci jednego z partnerów długu zmienia się jego charakter, musimy poinformować odpowiednią instytucję finansową o tym fakcie. W tym celu należy dostarczyć akt zgonu współkredytobiorcy i prawomocne postanowienie sądu po przeprowadzeniu sprawy spadkowej.

Liczba współkredytobiorców

Idealnym współkredytobiorcą jest zwykle osoba w średnim wieku, o stabilnej sytuacji majątkowej, zarabiająca kwotę podobną co jej partner kredytowy. Dodatkowym atutem będzie pozytywna historia kredytowa oraz brak finansowych zobowiązań lub systematyczna ich spłata.

Maksymalna liczba współkredytobiorców zależy głównie od ustaleń banku, w którym planuje się zaciągnięcie pożyczki hipotecznej. Niektóre banki zgadzają się, by liczba partnerów była wysoka (nawet do 8 osób). Z kolei inne zalecają klientom poprzestać na 2-3 osobach.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

77 433 81 53