Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

Znaleziono 0 wyników. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki kliknij tutaj
Wyszukiwarka

0 zł do 2 000 000 zł

znaleziono 0 wyników
Wyniki twojego wyszukiwania

Dodatek mieszkaniowy – co się zmienia w 2021 roku?

Opublikowano przez: Anna Wyka dnia 21 września 2021
| 0

Dodatek mieszkaniowy w nowym brzmieniu obowiązuje już od 1 lipca 2021 roku. Poprawiono w nim zasady udzielania pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej na ich zdecydowaną korzyść. Zmiany dotyczą również formalnego aspektu ubiegania się o dopłatę. Interesant ma obowiązek uzupełnienia nowego wzoru wniosku oraz deklaracji o dochodach uzyskanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Ponieważ dodatek mieszkaniowy cieszy się wciąż rosnącą popularnością i osoby w trudnej sytuacji chętnie z niego korzystają, pracownicy odpowiednich wydziałów Ośrodków Pomocy Społecznej postulują, by przed złożeniem wniosku zapoznać się z nowymi zasadami. Wnioski można również składać drogą elektroniczną, co umożliwia zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dotacje na rynku nieruchomości

Największym powodzeniem i zainteresowaniem kupujących cieszył się dotychczas program „Mieszkanie dla Młodych”. Dodatek mieszkaniowy stanowi formę wsparcia rodzin najuboższych. Nie może z niego zatem skorzystać każdy. Oprócz wymienionych dotacji i dopłat mamy również cały pakiet przepisów dotyczących mieszkań na wynajem, program „Mieszkanie Plus”, mieszkania Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) oraz dopłaty do czynszu w programie „Mieszkanie na start” czy dofinansowanie do budowy domu.

Ponadto kupujący mogą również skorzystać z bogatych ofert banków, dotyczących udzielania kredytu hipotecznego. Wysokość wkładu własnego koniecznego do uzyskania kredytu od kilku lat plasuje się jednak na zbliżonym, stałym poziomie. Mieszkanie bez wkładu własnego możliwe jest do zdobycia jedynie w kilku uzasadnionych prawnie sytuacjach. Nic więc dziwnego, że Polacy, których nie stać na samodzielny zakup nieruchomości, żywo interesują się dotacjami i dodatkami.

Dodatek mieszkaniowy od lipca 2021

Jeszcze do niedawna dodatek wypłacany był jedynie tym osobom, których udokumentowany dochód był stosunkowo niski. Jego wysokość uzależniona była głównie od trzech czynników. Do ich grona zaliczano poziom wydatków poniesionych na utrzymanie danej nieruchomości, wielkość dochodów członków gospodarstwa domowego, stawki czynszu najmu w gminie. Jego średnia wysokość wynosiła w 2020 roku 206 złotych.  Prace nad nowymi zasadami udzielania dodatku mieszkaniowego ruszyły w grudniu 2020 roku, a weszły w życie 1 lipca 2021.

Od tej daty dodatki mieszkaniowe naliczane są na nowych zasadach. Dzięki temu rodziny o niskich dochodach i statusie materialnym otrzymają wyższą pomoc niż dotychczas. Podstawą ustalenia progu dochodowego jest aktualnie poziom średniego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Zmieniła się również istotna definicja dochodu. Interesanci muszą ponadto uzupełnić nowy wniosek i nową deklarację o dochodach gospodarstwa domowego. Wzór dokumentacji określa rada danej gminy na drodze uchwały. Zwiększony został zakres ochrony danych osobowych, głównie danych wrażliwych. Zarządca nieruchomości, której dotyczy dodatek, nie otrzymuje już egzemplarza decyzji w sprawie przyznania (lub nie) wymienionego świadczenia.

Ponadto, przewidziano również grzywnę (karę pieniężną) dla zarządcy budynku, który nie wywiąże się z obowiązku informacyjnego. Oznacza to, że musi on zawiadomić organ przyznający dodatek mieszkaniowy o zaległościach płatniczych płatnika. Jeżeli tego nie zrobi, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 złotych. Uiszczana w terminie do 14 dni stanowi dochód dla budżetu gminy.

Komu przysługuje świadczenie?

O dodatek mogą zatem ubiegać się ci, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 40% lub 30% przeciętnego wynagrodzenia. Dochód ten dotyczy czasu wyłącznie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Pierwszy wskaźnik procentowy dotyczy sytuacji w gospodarstwach jednoosobowych, a drugi – wieloosobowych. Jeżeli interesant posiada tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, również może skorzystać z możliwości otrzymania opisywanego dodatku. Dochód uzyskany z tego tytułu oblicza się na podstawie powierzchni gruntów i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. Takie dane udostępniane są głównie przez GUS.

Inwestycje w nieruchomości nie są jednak dostępne dla każdego. Z dotacji, dodatków i dopłat nie mogą bowiem korzystać osoby pozbawione praw własnościowych czy ubezwłasnowolnione. Również ci, którzy przebywają w zakładzie karnym, domach pomocy społecznej, ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych, schroniskach, zakładach poprawczych lub internacie czy szkole, nie mogą ubiegać się o wspomniany dodatek. Instytucje te zapewniają bowiem nieodpłatnie pełne, całodobowe utrzymanie interesanta.

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest ponadto od metrażu nieruchomości. W tym zakresie istotne zmiany przygotowano głównie dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli w ich orzeczeniu o niepełnosprawności znajduje się zapis, że wymagają oni korzystania z oddzielnego pokoju lub poruszają się na wózku inwalidzkim, powierzchnia normatywna zostaje automatycznie powiększona o wartość 15 mkw. To również istotna zmiana „na plus” – osoby niepełnosprawne mogą zatem liczyć na większą kwotę finalnie przyznanego im dodatku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Informujemy, iż w celu dostosowania serwisu do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies AKCEPTUJĘ CZYTAJ WIĘCEJPrivacy & Cookies Policy
77 433 81 53